2020-02-19 14:21:09

Rad zadrugara

Školski su zadrugari krenuli u cvjećarske aktivnosti. Mladice raznog sobnoga bilja posadili su u teglice koje će uskoro krasiti sve školske učionice.


Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Gora