2020-03-13 13:38:19

Socio - pedagoške radionice

Danas je u našoj školi gostovala Udruga Suncokret OLJIN sa socio-pedagoškim radionicama namijenjenima učenicima trećeg do šestog razreda. Ove interaktivne radionice za cilj imaju razvoj poštovanja, komunikacijskih i socijalnih vještina te razvoj tolerancije i empatije. Za učenike trećeg i četvrtog razreda naglasak radionice je bio na prijateljstvu, a za učenike petog i šestog razreda naglasak je bio na pravilima komunikacije putem moderne tehnologije. Djeca su uživala u druženju i igri, a sigurno su stečene i neke vještine koje će moći primijeniti u svakodnevnici. 

 

Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Gora